Wydrukuj tę stronę

Ptasia grypa – bądźmy mądrzejsi przed szkodą

W związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym, kiedy następuje bardzo duża i liczna migracja dzikich ptaków, Główny Lekarz Weterynarii apeluje do rolników o podjęcie działań mających na celu przygotowanie gospodarstw utrzymujących drób domowy (fermowy  i przyzagrodowy) do zabezpieczenia przez ewentualnym przeniknięciem wirusa grypy ptaków.

W ramach podejmowanych działań hodowcy drobiu, powinni już teraz pomyśleć o:

- zabezpieczaniu słomy, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywanie w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszenie),

- regularnym przeglądzie wszelkich połączeń i rur (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń (np. odchodami dzikich ptaków),

- eliminacji wszelkich możliwych do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (siatki w oknach, zabezpieczenia kominów wentylacyjnych),

- powstrzymaniu się od tworzenia sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstw,

- powstrzymaniu się od dokarmiania dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (karmniki),

- jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe, jak najczęstszym usuwaniu opadłych owoców.

Jak pokazują doświadczenia zebrane w trakcie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków, najlepszą i jednocześnie najtańszą w wymiarze globalnym metodą zabezpieczania gospodarstw jest właściwa prewencja poprzez stosowanie odpowiednich środków bioasekuracyjnych – mówi Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk.