Realizacja programu Rodzina 500+ w Gminie Wijewo

Uprzejmie informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie nadal przyjmuje i rozpatruje wnioski o ustalenie prawa do  świadczenia wychowawczego 500+.

Do dnia 13 czerwca 2016r. złożonych zostało 375 wniosków,  w tym 357 w formie papierowej i 18 wniosków elektronicznych.
Dotychczas wydano w sprawie 341 decyzji.  Do dnia 10 czerwca 2016r. świadczenia otrzymało 338 rodzin na  598 dzieci.

Przypominamy, że jeśli wniosek zostanie złożony do 1 lipca 2016r. włącznie, rodzice dostaną wyrównanie świadczenia od 01 kwietnia 2016r.
Wnioski można składać w GOPS w Wijewie ul. Parkowa 1 pokój nr 5  od wtorku do piątku od 7.30 do 15.00 a w poniedziałek od 7.30. do 17.30.