Rekordowe dochody i wydatki – budżet Gminy Wijewo na 2018 rok.

W dniu 28 grudnia 2017 r. na XXXVIII Sesji Rady Gminy Wijewo radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok. Analiza prognozowanych dochodów i wydatków na 2018 rok prowadzi do następujących wniosków. Planowane dochody szacowane są w wysokości 28,43 mln zł.. Ogółem planowane dochody są wyższe niż w roku 2017 o 64%.

Rekordowe dochody i wydatki – budżet Gminy Wijewo na na 2018 rok.

W dniu 28 grudnia 2017 r. na XXXVIII Sesji Rady Gminy Wijewo radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok. Analiza prognozowanych dochodów i wydatków na 2018 rok prowadzi do następujących wniosków. Planowane dochody szacowane są w wysokości 28,43 mln zł.. Ogółem planowane dochody są wyższe niż w roku 2017 o 64%.

Z kolei planowane wydatki mają wynieść 31,40 mln zł. Gmina Wijewo w 2018 roku . Planowane wydatki ogółem są wyższe niż w 2017 roku o 81%.

Bez wątpienia zwiększone dochody i wydatki budżetowe spowodowane są realizacją zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a 2018 rok Gmina Wijewo będzie kończyła realizację największej inwestycji tj. kanalizacji sanitarnej miejscowości Brenno.