„Rodzina 500 plus”

W dniu 17 lutego br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Szanowni Państwo,

W dniu 17 lutego br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 lat niezależnie od dochodu.

Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko do ukończenia 18 lat.

Wnioski będzie można składać od momentu startu programu, czyli od 1 kwietnia 2016r.
Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy (do 1 lipca 2016r. włącznie ), rodzice dostaną wyrównanie od 01 kwietnia 2016r.

Zapraszamy do zapoznania się z informatorami programu Rodzina 500+ wydanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.