SIŁOWNIA W POTRZEBOWIE

Jeszcze w grudniu 2017 r. przy boisku sportowym w miejscowości Potrzebowo zostały zamontowane cztery elementy siłowni zewnętrznej (podciąg nóg, masażer pleców, wioślarz i motyl).

Zakup siłowni sfinansowało Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Powiatu Leszczyńskiego, w którego skład wchodzą powiat leszczyński oraz sześć gmin z powiatu leszczyńskiego, w tym Gmina Wijewo. Całkowita wartość zakupionych siłowni zewnętrznych w sześciu gminach należących do stowarzyszenia wyniosła 77,3 tys. zł.