SZKOŁA PODSTAWOWA W WIJEWIE - ODBIÓR PRAC!

Dnia 6 września 2017 r. w Wijewie dokonano III (końcowego) odbioru prac termomodernizacyjnych III części zamówienia - Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Wijewie  w ramach inwestycji pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wijewo”. 

Wykonawcą robót był: KONSORCJUM TOMPOL reprezentowanym przez Pana Tomasza Kozłowskiego i Pana Tomasza Kurpisza.

Prace budowlane przebiegły zgodnie z projektem oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Szkoła Podstawowa w Wijewie stała się obecnie budynkiem bardzo reprezentacyjnym i będzie służyć zarówno uczniom jak i nauczycielom przez wiele lat. Termomodernizacja z czasem przyczyni się również do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, co prowadzi do ogólnej poprawy stanu powietrza w gminie i powiecie. Zmniejszenie emisji substancji do atmosfery w związku z efektami ubocznymi procesu spalania, głównie CO2 poprawi jakość środowiska przyrodniczego.

Zakres rzeczowy wykonanych prac obejmował:                                         
montaż zaworów termostatycznych, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien i drzwi wraz z montażem nawiewników higrosterowalnych, montaż kolektorów słonecznych, docieplenie stropu pod poddaszem

 

4.JPG

 

1.JPG

 

6.JPG

 

DSC02849.JPG