Uchwała w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego uprzejmie przypomina, iż prace nad projektem uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa wielkopolskiego w 2019 roku oraz rejonizacji tych upraw rozpoczną się już w miesiącu listopadzie 2018 r., co spowodowane jest koniecznością przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały z Wielkopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Tegoroczna uchwała dostępna jest w załączniku.

Jednocześnie informujemy, iż uprawa maku lub konopi włóknistych może być prowadzona na podstawie zezwolenia na uprawę, wydanego przez wójta/burmistrza właściwego ze względu na miejsce położenia uprawy, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz dodatkowo umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku lub konopi włóknistych.

 

Uchwała