Uwaga mieszkańcy Potrzebowa

Komunikat Pańswtowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznia z dnia 11 września 2017 r., dotyczący jakości wody z wodociągu publicznego Potrzebowo zaopatrującego w wodę : mieszkańców Potrzebowa