Wielka rozbiórka

Rozbiórka niewybudowanego ośrodka zdrowia. Nasza gmina otrzymała nakaz rozbiórki tego budynku. Nadzór budowlany nakazał rozebrać tą niedokończoną inwestycję ze względu na jej zły stan techniczny.

Media