Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Wijewo

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) informuje, że w dniu 12 lipca 2017 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wijewo, ul. Parkowa 1, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do dzierżawy w trybie przetargu ustnego ograniczonego. Nieruchomości objęte wykazem położone są w obrębach ewidencyjnych: Brenno, Potrzebowo, Radomyśl, Wijewo i Zaborówiec.

Ponadto wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Wijewo oraz opublikowany na stronie internetowej, pod adresem: http://www.bip.wijewo.pl/dokument/6498