Wynik konsultacji projektu dot. współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi