Wynik konsultacji z organizacjami pożytku publicznego