XVII Sesja Rady Gminy Wijewo

XVII Sesja Rady Gminy Wijewo

 

 

RADA GMINY WIJEWO

informuje, że

XVII SESJA RADY GMINY

odbędzie się

w dniu 12 lutego 2016 r. o godz. 10.oo

w sali posiedzeń Urzędu Gminy
ul. Parkowa 1

Porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja na temat terminu i wielkości zadania - przebudowy drogi wojewódzkiej nr 305.
6. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmiany do wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo,
2/ zmiany w budżecie gminy na 2016 rok,
3/ zmiana do uchwały RG Wijewo Nr XIV/65/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
4/ ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Samorządowego Przedszkola prowadzonego przez Gminę Wijewo.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Zakończenie.

Przewodniczący
Rady Gminy
/-/ Stanisław Kasperski