XXI Sesja Rady Gminy Wijewo

Wijewo, 25 maja 2016 r.

RADA   GMINY   WIJEWO

informuje, że


XXI  SESJA  RADY  GMINY


odbędzie  się

w dniu 25 maja 2016 r. o godz. 10.oo


w sali posiedzeń Urzędu Gminy
ul. Parkowa 1


Porządek  obrad:

   1.  Otwarcie.  
   2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
   3.  Interpelacje i zapytania radnych.
   4.  Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
   5.  Informacja z działalności GOK za 2015 rok.
   6.  Informacja z działalności Biblioteki za 2015 rok.
   7.  Podjęcie uchwał w sprawie:
          1/  w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla Gminy Wijewo,
          2/  zmiany do budżetu gminy na 2016 rok.
   8.  Zapytania i wolne wnioski.
   9.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
  10.  Zakończenie.


                                                    Przewodniczący
                                                        Rady Gminy
                                                       /-/ Stanisław Kasperski