Wydrukuj tę stronę

Zarządzenie Wójta Gminy Wijewo w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pożytku publicznego i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

0001.jpg0002.jpg0003.jpg0004.jpg0005.jpg