Zuchowy biwak

 
W dniach 24- 27 czerwca 2017 zuchy z 10 Gromady Zuchowej „Polne Kwiatki”, która działa w SP Wijewo były na biwaku na stanicy harcerskiej w Lginiu.

Na biwaku rozpoczynającym lato było 15 zuchów z Wijewa, a razem spotkało się 130 zuchów i harcerzy Hufca Wschowa. Zuchy i harcerze wykonywali różnorodne zadania programowe, zażywali kąpieli i spotykali się przy wieczornych ogniskach. W poniedziałek odbyła się piesza pielgrzymka na odpust do Wielenia. Uczestniczyliśmy we Mszy Św. celebrowanej przez księdza biskupa Antoniego Długosza, który znany jest z programu telewizyjnego „Ziarno”. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż po raz pierwszy od momentu istnienia gromady wszystkie wijewskie zuchy posiadają pełne umundurowanie. Udało się to poprzez złożenie wniosku przez Hufiec Wschowa w otwartym konkursie ofert Gminy Wijewo w ramach „Gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi” i uzyskanie środków pozwalających zakupić 9 mundurków oraz dzięki zaangażowaniu części rodziców, którzy zakupili mundurki swym dzieciom. W trakcie biwaku zuchy zdobyły dwie sprawności: „Słoneczko” oraz „Łazik”. Fotorelacja z pielgrzymki znajduje się na stronie www.zw.pl

pwd Barbara Czaińska