UE bip FB

Ostatni etap konsultacji społecznych

 

Ostatni etap konsultacji społecznych dotyczących 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wijewo

 

Trwają prace nad Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wijewo. Już 13 września 2021r. godz. 19:00 w Brennie, ul. Jeziorna 3, 64-150 Wijewo (sala WDK)  oraz 14 września 2021 r. godz. 19:00 w Wijewie ul. Powstańców Wielkopolskich 19, 
64-150 Wijewo (sala WDK), można będzie przyjść na spotkania konsultacyjne. 
Głos mieszkańców, przedsiębiorców, lokalnych stowarzyszeń, organizacji pozarządowych oraz turystów jest dla nas niezwykle cennym źródłem wiedzy i punktem odniesienia do dalszych prac. Przedstawiciele władz  pragną wiedzieć, co można poprawić lub zmienić w przestrzeni gminy, dlatego zapraszamy do udziału w otwartej dyskusji każdego, kto chce wypowiedzieć się w sprawie Studium. 
Razem możemy stworzyć lepiej zaprojektowaną Gminę Wijewo.

Wypowiedzi jak i opinie wyrażone na spotkaniach konsultacyjnych będą ważną wskazówką dla planisty zajmującego się Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wijewo.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych!

Polecamy