UE bip projekty unijne FB

Dofinansowania ze środków budżetu państwa

,,Zakup stołów bankietowych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Remont Sali w Wiejskim Domu Kultury w miejscowości Brenno” 

W listopadzie 2021 r.  została podpisana umowa dotycząca realizacji projektu pn.: Zakup stołów bankietowych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Remont Sali w Wiejskim Domu Kultury w miejscowości Brenno”  realizowanego w ramach IX edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” oraz funduszu sołeckiego miejscowości Brenno na rok budżetowy 2021.
W ramach wyżej wymienionego zadania zostały zakupione 23 sztuki stołów bankietowych.

  • Całkowita wartość projektu 10.195,47 zł.
    - Dofinansowanie w kwocie 6.700,00 zł.
    - Fundusz sołecki 295,47 zł.

 

                     

 

        Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego 
w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”

 

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wijewo

W 2021 roku na terenie gminy Wijewo zrealizowano inwestycję z zakresu infrastruktury drogowej, współfinansowaną ze środków zewnętrznych.

W ramach realizacji zadań pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wijewo” wykonano:

1/ Część I przedmiotu zamówienia „Przebudowa części drogi gminnej na ul. Gen. Chłapowskiego w miejscowości Wijewo”

W wyniku realizacji przedsięwzięcia na odcinku przebudowanej drogi o dotychczasowej nawierzchni gruntowej, uzyskano drogę o nawierzchni bitumicznej o długości 0,220 km i szerokości 4,5 m.

Wartość I części zadania wyniosła 98 038,38 zł brutto.

2/ Część II przedmiotu zamówienia „Przebudowa części drogi gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 275 i 292 w miejscowości Radomyśl”

W wyniku realizacji przedsięwzięcia na odcinku przebudowanej drogi o dotychczasowej nawierzchni gruntowej, uzyskano o nawierzchni bitumicznej o długości 0,140 km i szerokości 4,5 m.

Wartość II części zadania wyniosła 67 915,68 zł brutto.

3/ Część III przedmiotu zamówienia ” Przebudowa części drogi gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 350 w miejscowości Potrzebowo””

W wyniku realizacji przedsięwzięcia na odcinku przebudowanej drogi o dotychczasowej nawierzchni gruntowej, uzyskano o nawierzchni bitumicznej o długości 0,237 km i szerokości 4,5 m.

Wartość III części zadania wyniosła 117 536,83 zł brutto

4/ Część IV przedmiotu zamówienia ” Przebudowa części drogi gminnej na ul. Wiosennej w miejscowości Brenno”

W wyniku realizacji przedsięwzięcia na odcinku przebudowanej drogi o dotychczasowej nawierzchni gruntowej, uzyskano o nawierzchni bitumicznej o długości 0,255 km i szerokości 4,5 m.

Wartość IV części zadania wyniosła 122 166,68 zł brutto

Łączna kwota inwestycji wyniosła 405 657,57 zł, w tym środki z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 132 750,00 zł zgodnie z umową nr 83/2021 z dnia 02 czerwca 2021 roku oraz w kwocie 113 500,00 zł zgodnie z umową nr 49/2021 z dnia 06 lipca 2021 roku w ramach zadania jednorocznego pn. budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

 

                        

 

ul. Gen. Chłapowskiego w miejscowości Wijewo

Droga gminna oznaczona nr geodezyjnym 275 i 292 w miejscowości Radomyśl

Droga gminna oznaczona nr geodezyjnym 350 w miejscowości Potrzebowo

ul. Wiosenna w miejscowości Brenno

Dofinansowanie dla Zaborówca w konkursie "Pięknieje Wielkopolska Wieś"

W dniu 20 lipca 2021 r. pomiędzy Gminą Wijewo reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Mieczysława Drożdżyńskiego oraz skarbnika gminy p. Krystynę Piasną-Białas - a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego  reprezentowanym przez wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Krzysztofa Grabowskiego podpisano umowę, która dotyczyła udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Zaborówiec w ramach realizacji zadania pn. „Budowa budynku do obsługi imprez sportowych w miejscowości Zaborówiec II etap”, w wysokości 35 750,00 zł.

Całkowita wartość projektu  - 60 750,00 zł

Dofinansowanie w kwocie  - 35 750,00 zł

Fundusz sołecki - 23.000,00 zł
Wkład gminy – 2.000,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polecamy