UE bip projekty unijne FB

Utworzenie stołówek szkolnych w Gminie Wijewo

Dofinansowanie na realizację operacji pn. „Budowa i przebudowa pomieszczeń na potrzeby utworzenia stołówek szkolnych w Gminie Wijewo” w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład.

 

Dnia 6.10.2023 roku w ramach ósmej edycji Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Gmina Wijewo otrzymała z budżetu państwa, decyzje o dofinasowaniu operacji pn. „Budowa i przebudowa pomieszczeń na potrzeby utworzenia stołówek szkolnych w Gminie Wijewo”.

Zadanie przewiduje budowę i modernizację infrastruktury edukacyjnej na terenie dwóch szkół znajdujących się na terenie Gminy Wijewo. Zakłada się modernizację pomieszczeń istniejących obiektów na potrzeby utworzenia stołówki przy Zespole Szkól im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie oraz budowę nowej infrastruktury edukacyjnej przeznaczonej na stołówkę przy szkole Podstawowej im. Stanisława Leszczyńskiego w miejscowości Wijewo wraz z niezbędnym wyposażeniem obu obiektów. Stołówki szkolne będą dodatkową formą edukacji prozdrowotnej, sprzyjające rozwojowi nawyków higienicznych i promujące zdrowe odżywianie. 

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 28.02.2026r.
Przewidywana wartość inwestycji: 2 294 117,65 zł 
Procentowy udział Gminy Wijewo w realizacji inwestycji: 15%
Kwota wnioskowanych środków: 1 950 000,00 zł

Polecamy