UE bip projekty unijne FB

Portal mieszkańca - posiedzenia Komisji Stałych oraz Sesji Rady Gminy Wijewo

Portal mieszkańca stworzony został, aby mogli Państwo w łatwy sposób odnaleźć informacje o odbytych i przyszłych posiedzeniach, składzie rady, wynikach głosowań, a także obejrzeć transmisję z posiedzenia Sesji Rady Gminy Wijewo. Ponadto, w systemie posiedzenia.pl wdrażane są na bieżąco nowe funkcje, które umożliwiają mieszkańcom:

  • otrzymywanie automatycznych powiadomień mailowych o terminach posiedzeń, uchwałach oraz aktywności radnych i ich dyżurach

Aby aktywować funkcję automatycznych powiadomień mailowych o terminach posiedzeń, uchwałach oraz aktywności radnych i ich dyżurach należy utworzyć konto (zakładka "Konto" na portalu mieszkańca https://portal.posiedzenia.pl/wijewo) i zalogować się na nie.

Po założeniu konta i zalogowaniu się mieszkaniec definiuje powiadomienia (zakładka "Powiadomienia"). W przypadku powiadomień ogólnych (uchwały i terminy posiedzeń) wskazuje dzień i godzinę, w której chce otrzymać powiadomienia. W przypadku powiadomień dot. radnych (aktywność radnych na posiedzeniach oraz dyżury) musi wybrać nazwiska radnych, o których chce otrzymywać powiadomienia.

  • korzystanie z funkcji zapytań mieszkańców do radnych

Aby aktywować funkcję zapytań mieszkańców należy utworzyć konto (zakładka "Konto" na portalu mieszkańca https://portal.posiedzenia.pl/wijewo) i zalogować się na nie.

Po zalogowaniu mieszkaniec musi przejść do zakładki "Zapytania" i wybrać adresata zapytania z listy radnych, wpisać tytuł i treść. Opcjonalnie może również załączyć plik (dokument).

Po użyciu przez mieszkańca przycisku "Wyślij" zapytanie trafi bezpośrednio na skrzynkę radnego (adresata). Zapytania skierowane do danego radnego widoczne są po zalogowaniu na jego konto w zakładce "Zapytania" i posiadają jeden z dwóch statusów:

  1. Oczekiwanie na odpowiedź - ten status oznacza, że radny nie udzielił jeszcze odpowiedzi na zapytanie złożone przez mieszkańca.
  2. Udzielono odpowiedzi - ten status oznacza, że odpowiedź radnego na zapytanie została wysłana do mieszkańca.

PORTAL MIESZKAŃCA

Polecamy