UE bip FB

3.275.157,00 zł dla Gminy Wijewo z Rządowego Funduszu Polski Ład

Plakat przedstawia napis

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił listę zadań, które otrzymały dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Program ten ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce i jest realizowany poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Gmina Wijewo złożyła 3 wnioski o dofinansowanie strategicznych zadań:

  • kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną drogową na terenie Gminy Wijewo - wnioskowana kwota dofinansowania 
    1.067.778,00 zł,
  • modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Brenno - wnioskowana kwota dofinansowania 379.539,00 zł,
  • zakup autobusu szkolnego z napędem niskoemisyjnym z wielofunkcyjnym przeznaczeniem, w tym zapobieganie, profilaktyka i zwalczanie skutków z obszaru COVID-19  -wnioskowana kwota dofinansowania  1.827.840,00 zł.

Polecamy