UE bip projekty unijne FB

82. rocznica wybuchu II wojny światowej

Wójt, Przewodnicząca Gminy oraz Sekretarz

1 września 1939 r. o godz. 4:45 wojska Rzeszy Niemieckiej rozpoczęły realizację planu Fall Weiss. Pod tym kryptonimem krył się atak na Polskę na froncie o długości 1600 km. Symbolem oporu pierwszego dnia wojny stała się składnica wojskowa na Westerplatte, której polska załoga broniła przez tydzień. Dowódcy Rzeszy Niemieckiej zastosowali w tej kampanii nieznaną wcześniej taktykę wojny błyskawicznej (tzw. Blitzkrieg).

Ze względu na przewagę liczebną i technologiczną wojsk Rzeszy Niemieckiej polskie oddziały zmuszone były wycofać się w głąb kraju już w pierwszych dniach wojny. Jednak dzięki wysiłkom polskich żołnierzy założenia czasowe planu Fall Weiss nie zostały w pełni zrealizowane. 

W czasie II wojny światowej z rąk Niemców zginęło ok. 6 milionów Polaków. Wojna na całym świecie pochłonęła ok. 60 milionów ofiar.

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Wijewo Panią Marią Rąk oraz Sekretarzem Gminy Wijewo Panią Anetą Bajon oddali hołd poprzez złożenie wiązanki kwiatów przy pomniku Powstańców Wielkopolskich w Wijewie.

Pamiętamy!

Zdjęcie Pana Wójta, Pani Sekretarz i Pani Przewodniczącej Rady Gminy

Zdjęcie pomnika

Polecamy