UE bip FB

Awaria linii telefonicznej w urzędzie

Urząd Gminy informuje, iż z powodu awarii technicznej- nr tel. 65 549 40 85 jest nieczynny. 

Kontakt z urzędem pod nr tel.  65 549 51 02

Polecamy