UE bip projekty unijne FB

Bradzo dobra wiadomość! Będzie ścieżka rowerowa przy drodze wojewódzkiej nr 305

W ubiegłym tygodniu, Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński wraz z Wójtem Gminy Przemęt Panem Januszem Frąckowiakiem spotkali się z Dyrektorem Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Panem Pawłem Katarzyńskim. Spotkanie dotyczyło budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 305 od miejscowości Solec do miejscowości Lgiń.

Na terenie Gminy Wijewo, budowa ścieżki rowerowej zostanie podzielona na trzy etapy: z Wielenia do Wijewa, z Wijewa do Radomyśla i z Radomyśla do Lginia. 

W najbliższym czasie zawarte zostanie porozumienie z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na realizację dokumentacji projektowej. 

Polecamy