UE bip projekty unijne FB

Dofinansowanie na realizację operacji pn. „Budowa i przebudowa pomieszczeń na potrzeby utworzenia stołówek szkolnych w Gminie Wijewo” w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład

logo Polskiego Ładu

Dofinansowanie na realizację operacji pn. „Budowa i przebudowa pomieszczeń na potrzeby utworzenia stołówek szkolnych w Gminie Wijewo” w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, edycja ósma.

Dnia 6.10.2023 roku Gmina Wijewo otrzymała z budżetu państwa w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, edycja ósma , decyzje o dofinasowaniu operacji pn. „ Budowa i przebudowa pomieszczeń na potrzeby utworzenia stołówek szkolnych w Gminie Wijewo”. 

Przedmiotowe zadanie przewiduje budowę i modernizację infrastruktury edukacyjnej na terenie dwóch szkół znajdujących się na terenie Gminy Wijewo. Zakłada się modernizację pomieszczeń istniejących obiektów na potrzeby utworzenia stołówki przy Zespole Szkól im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie oraz budowę nowej infrastruktury edukacyjnej przeznaczonej na stołówkę przy szkole Podstawowej im. Stanisława Leszczyńskiego w miejscowości Wijewo wraz z niezbędnym wyposażeniem obu obiektów. Stołówki szkolne będą dodatkową formą edukacji prozdrowotne, ponieważ sprzyjają rozwojowi nawyków higienicznych i promują zdrowe odżywianie. 

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 28.02.2026
Przewidywana wartość inwestycji: 2 294 117,65 zł 
Procentowy udział Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 15%
Kwota wnioskowanych środków: 1 950 000,00 zł. 

Polecamy