UE bip projekty unijne FB

Dofinansowanie na realizację zadania pn.”Budowa budynków infrastruktury społecznej w Gminie Wijewo” w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład

zdjęcie przedstawia trzech mężczyzn trzymających bon w kwocie 2 mln zł

Dofinansowanie na realizację zadania pn.”Budowa budynków infrastruktury społecznej w Gminie Wijewo” w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 6 PGR.

 


Gmina Wijewo otrzymała dofinansowanie zadania polegającego na budowie/przebudowie obiektów infrastruktury społecznej w Gminie Wijewo dotyczącego budynku remizy strażackiej w Potrzebowie oraz budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Potrzebowo. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku remizy o część pełniącą funkcję zaplecza socjalnego
i magazynowego. W ramach inwestycji zakupione zostanie wyposażenie dla nowopowstałych pomieszczeń oraz utwardzona zostanie nawierzchnia przy budynku. Rozbudowany obiekt dostępny będzie dla osób niepełnosprawnych. Ponadto w ramach projektu przeprowadzona zostanie rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Potrzebowo celem poprawy jego funkcjonalności. W wyniku przebudowy WDK powstaną nowe sanitariaty z uwzględnieniem WC dla osób niepełnosprawnych, szatnie, magazyn oraz zostanie utwardzony teren przy obiekcie wraz z wykonaniem zadaszenia. Ponadto w obiekcie przeprowadzona zostanie termomodernizacja, a na sali głównej wykonana zostanie podłoga i sufit. 
Nowopowstałe pomieszczenia w obiektach mają na celu zapewnienie użytkownikom komfortu i bezpieczeństwa. Rozbudowane obiekty będą mogły być przeznaczone do zwalczania zakażenia i zapobieganiu rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2. Inwestycja przyczyni się do poprawy warunków służących rozwojowi aktywności lokalnej mieszkańców Gminy Wijewo. Ponadto w wyniku realizacji projektu osiągnięty zostanie cel jakim jest poprawa stanu technicznego i dostępu do infrastruktury społecznej oraz poprawa jakości życia na terenach wiejskich.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30.09.2025
Przewidywana wartość inwestycji: 2 041 000,00 zł 
Procentowy udział Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 2,01%
Kwota wnioskowanych środków: 2000 000,00 zł. 

Polecamy