UE bip projekty unijne FB

Dotacje dla Gminy Wijewo!

logo pieknieje polska wies

Informujemy, iż  po uprzednim złożeniu przez Gminę Wijewo wniosku o dofinansowanie w ramach XII edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, w dniu 30 maja 2022 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałą Nr XLII/826/22 decyzję o przyznaniu Gminie Wijewo pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego, na zadanie pt. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Wiejskim Domu Kultury w miejscowości Wijewo w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku”, w wysokości: 45 500,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonać m.in. zakup materiałów - remont trybun,  zakup elementów małej architektury – urządzenia zabawowo- rekreacyjne, wykonanie altany drewnianej, zakup ławek, zakup kosza na śmieci, zakup stojaka na rowery, zakup betonowej kostki brukowej, zakup tablicy promującej dziedzictwo przyrodnicze, krajobrazowe, promującej dziedzictwo kulturowe oraz tradycji społeczności lokalnych

Polecamy