UE bip projekty unijne FB

Druga edycja ogólnopolskiego konkursu multimedialnego " Moje Powstańcze Korzenie. Powstanie Wielkopolskie we wspomnieniach rodzinnych".

Informujemy o rozpoczęciu drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu multimedialnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych pt. „ Moje Powstańcze Korzenie. Powstanie Wielkopolskie we wspomnieniach rodzinnych”. Z inicjatywą konkursu wystąpił Wojewoda Wielkopolski Pan Michał Zieliński. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na znaczenie Powstania Wielkopolskiego dla losów Polski, kształtowanie w młodzieży takich wartości jak wolność i patriotyzm, a przede wszystkim uczczenie pamięci Jego bohaterów.

Konkurs został objęty patronatem honorowym Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz patronatem medialnym Głosu Wielkopolskiego i Radia Poznań.

Prace można nadsyłać w terminie od 11 listopada 2022r. do 16 lutego 2023r. na adres Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, z dopiskiem „PS-VI. Konkurs Powstanie Wielkopolskie – edycja 2”.

Szczegóły konkursu zawiera Regulamin konkursu zamieszczony jest załączniku poniżej.

Pliki do pobrania

Polecamy