UE bip FB

Ewidencja pobytu cudzoziemców na terenie Gminy Wijewo

flaga ukrainy z napisem

Informujemy , że mieszkańcy Gminy Wijewo, przyjmujący cudzoziemców powinny zgłosić fakt pobytu tych osób w Urzędzie Gminy Wijewo. Zgłoszenie pobytu służy celom ewidencyjnym.

Należy przedstawić paszport lub inny dokument podróży cudzoziemca, w przypadku dzieci- akt urodzenia . Obywatele ukraińscy posiadający ważny dokument podróży (paszport biometryczny) wjeżdżają do Polski w ramach ruchu bezwizowego.

Więcej informacji na temat spraw związanych z pobytem cudzoziemców na terenie Gminy Wijewo można uzyskać w Referacie Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych w Urzędzie Gminy Wijewo.

 

Polecamy