UE bip projekty unijne FB

Dotacja na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2022

logo województwa wielkopolskego samorzadu

Informujemy, iż  w dniu 28  marca 2022 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałą nr XL/755/22 decyzję o przyznaniu Gminie Wijewo dodatkowej pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2022, w wysokości: 137 250,00 zł.

Polecamy