UE bip projekty unijne FB

Fundusz Sołecki na rok 2024

W ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Wijewo przyznała dotacje na rok 2024 dla poniższych wsi:

Potrzebowo 42 981,82 zł
Wijewo 73 979,03 zł 
Zaborówiec 40 096,63 zł
Brenno 73 979,03 zł
Przylesie 48 642,72 zł 
Radomyśl 28 481,93 zł
Miastko 24 635,02 zł

Zadania, które planuje się do realizacji: 

Brenno, budżet na 2024r. 73 979,00zł

- przebudowa placu przy WDK Brenno: utwardzenie kostką brukową z odwodnienie i remontem schodów prowadzących do jeziora (45.000,00zł)

- utwardzenie tłuczniem dróg polnych, gminnych (20 000,00zł)

- organizacja imprez, festynów, Święta Plonów (8.979,00zł)

 


Miastko, budżet na 2024r. 24 635,02zł

- organizacja festynu sołeckiego z okazji Dnia Dziecka, „Pożegnanie Lata” oraz rowerówka (4 635,02zł)

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku drewnianego domku: zrobienie zadaszenia przy altance oraz za altanką – do przechowywania np. ławostołów (20 000,00zł)

 


Potrzebowo, budżet na 2024r. 42 981,00zł :

- organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka, dożynek, kolędowanie (4 981,00zł)

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w budynku i przy budynku do obsługi imprez sportowych przy boisku: wykonanie daszku – zaplecze do kuchni, wymiana lub wzmocnienie drzwi wejściowych, wykonanie zadaszenia za sceną – miejsce magazynowe, gospodarcze, zakup zadaszenia typu żagiel, który ma być nad placem z kostki (26 000,00zł)

- zakup detektora prądu dla OSP Potrzebowo (2 000,00zł)

 


Przylesie budżet na 2024r. 18 642,00zł:

- urządzenie domku drewnianego – uzbrojenie w media/prąd, utwardzenie kostką brukową terenu przy drewnianym domku (18 642,00zł)

 


Radomyśl, budżet na 2024r. 28 481,00zł:

- organizacja festynu rodzinnego, z okazji Dnia Dziecka (4 000,00zł)

- zakup i montaż klimatyzacji na sali WDK Radomyśl (4 000,00zł)

- konserwacja, modernizacja, remont, doposażenie altany, utwardzenie kostką brukową terenu przy altanie (20 481,00zł)

 


Wijewo, budżet 73 979,00zł:

- organizacja festynów, dożynek (8 979,00zł)

-przebudowa drogi o nr ewid. 974/3, utwardzenie kostką i odwodnienie (65 000,00zł)

 


Zaborówiec, budżet 40 096,00zł:

- organizacja festynów i dożynek (5 096,00zł)

- rekultywacja i uzbrojenie płyty boiska, założenie nawodnienia i wykopanie studni - usługi wykonane przez mieszkańców Zaborówca (15 000,00zł)

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół altanki poprzez wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw i utwardzenie placu, który ma służyć jako boisko do koszykówki (20 000,00zł)

Polecamy