UE bip projekty unijne FB

Gmina Wijewo wkroczyła w kolejny etap inwestycji ramach Rządowego Programu Obudowy zabytków

podpisanie umowy wojt i przedsatwiciel firmy

W dniu 03.11.2023 roku została podpisana umowa przez Wójta Gminy Wijewo Mieczysława Drożdżyńskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wijewo Krystyny Piasnej- Białas z Przedsiębiorstwem Projektowo – Budowlanym ARKON Tomasz Chruszczewski na wykonanie dokumentacji projektowo – technicznej wraz z uzyskaniem stosownych decyzji i pozwoleń, w tym pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja zabytkowej lodowni na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Gminie Wijewo” w ramach Rządowego Programu Obudowy zabytków.
Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 25.06.2024 rok
Wartość przedmiotu umowy to 30 873,00 zł brutto.
  Gmina Wijewo otrzymała dofinansowanie na realizacje zadania polegającego na renowacji zabytkowej lodowni położonej na terenie zespołu pałacowo-parkowego. Podejmowane działania maja na celu kształtowanie postaw promujących działania chroniące zabytki, odczytywane jako źródło tożsamości oraz wiedzy z przeszłości.

 

Polecamy