UE bip projekty unijne FB

Gmina dla Ukrainy - Informujemy iż strona na chwilę obecną jest niedostępna. Jest w trakcie uruchamiania.

Plakat z flagą Ukrainy

Informujemy iż strona na chwilę obecną jest niedostępna. Jest w trakcie uruchamiania.

System został uruchomiony, aby pomóc w udzielaniu pomocy osobom, które opuściły Ukrainę i schroniły się na terenie wybranej gminy. Udostępniony system pozwala na:

  • zgłoszenie potrzeby pomocy (bezpośrednio przez osobę z Ukrainy przebywającą na terenie danej gminy, przez osobę, która się nią opiekuje, ale również zgłoszenie zapotrzebowania przez np. Urząd Gminy, czy ogłoszenie zbiórki),
  • zadeklarowanie chęci pomocy ze strony mieszkańca danej gminy,
  • koordynację działań pomocowych przez pracowników gminy lub wybraną do tego przez gminę instytucję lub osobę współpracującą z gminą na danym terenie (koordynatora).

Po umieszczeniu zgłoszeń i deklaracji, dane te trafiają do koordynatora, który może zweryfikować zgłoszenia, skontaktować osobę potrzebującą z osobą oferującą pomoc lub zdecydować o publikacji informacji na tej stronie. Każda oferta pomocy i potrzeba pomocy utrzymywana jest przez system przez określony czas. 

 

 

 

Polecamy