UE bip projekty unijne FB

Informacja dotycząca podłączenia do sieci kanalizacyjnej mieszkańców Potrzebowa.

plakat z napisem informacja

Wijewo, 29 marca 2022 r.

 

 

PISMO DO MIESZKAŃCÓW

MIEJSCOWOŚCI POTRZEBOWO

W GMINIE WIJEWO

 

Szanowni Państwo,

            Z końcem ubiegłego 2021 roku została oddana w ręce naszej Gminy sieć kanalizacyjno-sanitarna wybudowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Projekt ma służyć Wam, drodzy mieszkańcy, ma stanowić dla Państwa wygodną i niezajmującą formą odprowadzania ścieków bytowych ułatwiającą działanie gospodarstwa domowego. Ponadto przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleb.

Gmina ma za zadanie dbać o własnych mieszkańców, w wyniku czego uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Potrzebowo, poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej. Zostały do tego przedsięwzięcia wykorzystane środki z budżetu Gminy, jak i z dofinansowania.

Państwa obowiązkiem, jako mieszkańców Gminy, jest działać na jej korzyść, w związku z czym są Państwo zobowiązani podłączyć się do sieci kanalizacyjno-sanitarnej i wspomóc Gminę w podtrzymaniu dofinansowania zdobytego dla tej inwestycji.

Dlatego też, zachęcamy do podłączania się i wykorzystania możliwości jakie stworzyła Gmina, w celu zmodernizowania wsi oraz poprawy jakości funkcjonowania mieszkańców.

 

                                                                                                                                                                                              /-/  Mieczysław Drożdżyński
                                                                                                                                                                                                   Wójt Gminy Wijewo

Polecamy