UE bip projekty unijne FB

Informacja dotycząca realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez uczniów z Ukrainy

Flaga Ukrainy

Rodzice lub opiekunowie uczniów będących obywatelami Ukrainy, którzy pobierają naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość proszeni są o złożenie oświadczenia o kontynuacji kształcenia ucznia w ukraińskim systemie oświaty. Oświadczenia można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Wijewo w godzinach pracy urzędu.

Polecamy