UE bip projekty unijne FB

Informacja dotycząca wypłaty świadczenia z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.

obraz  z napisem informacja

Urząd Gminy Wijewo uprzejmie informuje, że w dalszym ciągu regularnie ustalane są uprawnienia do świadczenia, natomiast ich wypłata jest uzależniona od otrzymywania środków finansowych z budżetu państwa. W przepisach prawa nie został sprecyzowany termin wypłaty świadczeń; wskazane zostało jedynie, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia pieniężnego powinny być rozpatrzone w terminie miesiąca od dnia jego złożenia. 

Jednocześnie przypominamy, że wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Polecamy