UE bip FB

KOMUNIKAT w sprawie składania wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Informujemy, że pracodawcy, którzy złożą wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników do 09.12.2022 r. będą mieli wypłacone środki jeszcze w 2022 r.

Wnioski, które wpłyną po 09.12.2022 r. będą zrealizowane dopiero po podpisaniu umowy na środki z FP oraz przyjęciu nowej „Procedury zgłaszania na środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników”.

Polecamy