UE bip projekty unijne FB

Kolejne pozyskane dofinansowanie dla Gminy Wijewo

logo europejski fundusz

Operacja pn. „Promocja obszaru Krainy Lasów i Jezior poprzez organizację pikniku żeglarskiego „BRENNO WATER FEST”  współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Przewidywane wyniki operacji: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych poprzez organizację pikniku żeglarskiego wraz z szeregiem ogólnodostępnych atrakcji zarówno dla dorosłych jak i dzieci.

Głównymi celami przedsięwzięcia jest: prezentacja i popularyzacja żeglarstwa oraz turystyki wodnej na terenie działania WLGD, prezentacja i popularyzacja kultury marynistycznej, edukacją w zakresie bezpieczeństwa nad wodą, promocja walorów żeglarskich na terenie Gminy Wijewo, aktywizacja mieszkańców gminy oraz środowisk gminnych w zakresie żeglarstwa oraz turystyki wodnej.

Beneficjent: Gmina Wijewo

Całkowity koszt realizacji operacji: 67 496,89 zł, w tym ze środków EFRROW 42 948,00 zł.

Polecamy