UE bip projekty unijne FB

Kolejny sukces Gminy Wijewo!

Dnia 30 listopada 2022 roku Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński uczestniczył w uroczystej gali Ekologiczna Gmina, która podsumowała dokonania ostatnich lat działań wielkopolskich samorządów na rzecz środowiska. Podczas spotkania docenione zostały najbardziej aktywne w tej sferze gminy, które mogą  zainspirować samorządy do rozwijania działalności w tym zakresie. Organizatorem był Głos Wielkopolski, a Partnerem Głównym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W trakcie uroczystości zostały zaprezentowane wyniki rankingu, który powstał przy współpracy merytorycznej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Gmina Wijewo została nagrodzona za zajęcie 3 miejsca w rankingu Ekologiczna Gmina w kategorii Gmina Eko Skuteczna oraz 4 miejsce w kategorii Gmina Eko Zaangażowana  Ranking odnosił się do lat 2017-2021. Gmina Wijewo jest bardzo zaangażowana w działania na rzecz środowiska, jest inspiracją do aktywnego rozwijania i poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańców.

Polecamy