UE bip projekty unijne FB

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

obrazek z napisem ogłoszenie

Poniżej znajdą państwo informację o Przeprowadzeniu konsultacji w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

Pliki do pobrania

Polecamy