UE bip projekty unijne FB

Korpus wsparcia Seniora - Opaski bezpieczeństwa

korpus wsparcia seniora

Szanowni Mieszkańcy !

Gmina Wijewo przystąpiła do realizacji ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, finansowego przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie.

Z pozyskanych środków zostaną zakupione opaski bezpieczeństwa wraz z usługą teleopieki aktywną do 31.12.2022 roku.

Adresatami programu są osoby w wieku 65 lat i więcej, które mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które jednak nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Seniorom zostaną udostępnione tzw. „Opaski bezpieczeństwa” wyposażone w co najmniej trzy z następujących funkcji:

  • Przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • Detektor upadku,
  • Czujnik zdjęcia opaski,
  • Lokalizator GPS,
  • Funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • Funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

 

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum Teleopieki, co daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko seniorowi, ale także jego rodzinie. Pozwala na bardziej bezpieczne, komfortowe funkcjonowanie w swoim środowisku lokalnym.

W przypadku nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

Usługa realizowana w ramach tego programu jest BEZPŁATNA dla mieszkańców naszej Gminy.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Programie zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wijewie do dnia 28 czerwca 2022r.

Ilość opasek jest ograniczona.

Polecamy