UE bip FB

Kulisy Kultury

W związku z otrzymaną przez Gminę Wijewo dotacją celową na dofinansowanie zadań remontowych i inwestycyjnych realizowanych w 2021 r. w ramach programu „Kulisy Kultury” pn. „Remont sali w Wiejskim Domu Kultury w miejscowości Brenno” w wysokości 67.000,00 zł, w dniu 23.06.2022r odbył się  uroczysty koncert w  wykonaniu  Tria Stroikowego Zamku z Rokosowa. Warto wspomnieć, iż Trio Stroikowe Zamku w Rokosowie jest zespołem z dużym doświadczeniem. Zespół koncertował w różnych regionach Polski i Europy, prezentując publiczności najbardziej znane i lubiane przeboje muzyki klasycznej i rozrywkowej. Początkowo Trio tworzyły tylko instrumenty stroikowe: dwa klarnety i fagot, z czasem poszerzono skład zespołu o akompaniatora – pianistę, oraz wokalistkę. Obecnie zespół tworzy 5 osób, co znacznie wzbogaca repertuar i walory kolorystyczne i artystyczne utworów.  W programie koncertu znalazły się utwory znanych kompozytorów muzyki klasycznej a także przedstawiono utwory muzyki rozrywkowej w klasycznym wykonaniu. Przy okazji wydarzenia kulturalnego dokonano oficjalnego otwarcia Wiejskiego Domu Kultury w Brennie. Na to wydarzenie przybyli zaproszeni goście, przedstawiciele władz samorządowych, kół gospodyń wiejskich, prezesi OSP, radni, seniorzy z Klubu Seniora w Brennie oraz sołtysi. Po krótkiej przemowie otwierającej uroczystość oraz przywitaniu zaproszonych gości nastąpiło oficjalne przecięcie wstęgi otwierające Wiejski Dom Kultury w miejscowości Brenno przez Starostę Leszczyńskiego Jarosława Wawrzyniaka, Wójta Gminy Wijewo Mieczysława Drożdżyńskiego, Przewodniczącą Rady Gminy Wijewo Marię Rąk, Sołtysa wsi Brenno Józefa Pukackiego, wykonawcę przedsięwzięcia Artura Cichego oraz Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie Leszka Bajona. Wręczono, także  podziękowania dla osób zaangażowanych w realizacje przedsięwzięcia. Następnie wyremontowana sala w Wiejskim Domu Kultury w miejscowości Brenno została uroczyście poświęcona przez ks. Andrzeja Sotka, była także okazja do zabrania głosu przez zaproszonych gości. Po części oficjalnej, przy słodkim poczęstunku każdy z gości mógł podziwiać jak zmieniło się wnętrze Wiejskiego Domu Kultury w Brennie.

        

Polecamy