UE bip projekty unijne FB

Konkurs Małe Granty

plakat konkurs małe granty

Małe granty organizowane w ramach programu ,,Równać Szanse” którego autorem i fundatorem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a realizatorem Fundacja Civis Polonus. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, domów kultury, bibliotek, KGW oraz OSP działających w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców. Celem jest rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych młodzieży, które pozwolą im odnosić sukcesy. Na działania można pozyskać kwotę do 10 000 zł! Czas trwania projektu to 6 miesięcy. Biorą w nim udział młodzi ludzie w wieku 13-19 lat pracując pod okiem koordynatora zgłaszającego daną inicjatywę.

 


Termin składania wniosków upływa 25 maja 2022.

Szczegóły konkursu: https://s.rownacszanse.pl/malegranty

Polecamy