UE bip projekty unijne FB

Małgorzata Wysocka Kierownikiem Klubu Seniora w Gminie Wijewo

Zdjęcie Małgorzaty Wysockiej i Wójta Mieczysława Drożdżyńskiego

Drodzy Mieszkańcy!

Pragnę poinformować, iż z dniem 1 września 2021 r. stanowisko Kierownika Klubu Seniora w Gminie Wijewo objęła Pani Małgorzata Wysocka.

Klub Seniora został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspakajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych w Gminie Wijewo. Jestem przekonany, że nowe inicjatywy oraz wszelkie podejmowane działania w pierwszej kolejności będą spełniały oczekiwania lokalnego społeczeństwa.

Życzę Pani trafnych decyzji, wyzwań, realizacji wszelkich inicjatyw, aby kierowanie Klubem Seniora było dla Pani zawsze w równym stopniu źródłem sukcesów zawodowych, jak i przyjemnością z pełnionej służby.

Każdego dnia – samorealizacji!

 

                                                                             Wójt Gminy Wijewo
                                                                          /-/ Mieczysław Drożdżyński

Polecamy