UE bip projekty unijne FB

Mieszkańcy Przylesia w końcu doczekali się nowej drogi!

27 października odbyło się uroczyste otwarcie drogi gminnej w miejscowości Przylesie. 

Wójt Gminy Wijewo Mieczysław Drożdzyński przywitał zaproszonych gości oraz podziękował wykonawcom i osobom, które pomogły przy realizacji tak dużej inwestycji, następnie głos zabrała Sołtys Wsi Przylesie Pani Emilia Sidor, Pani Jolanta Zamiatała, która reprezentowała Posła na Sejm RP Jana Dziedziczaka oraz Poseł na Sejm Rp Wiesław Szczepański. 
W kwietniu podpisano umowę z przedstawicielem firmy "Drogi i Ulice" z Panem Wojciechem Rajewskim na realizację zamówienia pn. "Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką 305 w miejscowości Radomyśl wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Przylesie". Inwestycja mogła powstać dzięki otrzymaniu funduszy z Programy Strategicznego Polski Ład - II edycja.
Stara droga była nierówna, posiadała liczne wyboje, nierówności podłużne i poprzeczne. W drodze robiły się dziury, a przy deszczowej pogodzie zbierała się w nich woda. Wymagała częstych napraw i równania. Ale to już historia! Teraz mamy niemalże autostradę! Droga jest mocno utwardzona. Na całym odcinku wylano warstwę z betonu asfaltowego. Pobocze zrobiono z kruszywa, ustabilizowane dodatkowo cementem. Do prac wykorzystano ciężkie sprzęty i zaawansowane technologie. Dało nam to komfortową i nowoczesną trasę.

Dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb uczestników ruchu było priorytetem w tym zadaniu. Poprawa jakości życia poprzez wybudowanie nowej drogi odczuje prawdopodobnie każdy mieszkaniec gminy Wijewo, a już na pewno każdy mieszkaniec Przylesia. 

Całkowita długość drogi wynosi 985,64mb. Pobocze o szerokości 0,75m.
Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: do 15.11.2023r
Koszt całkowity drogi na Przylesie 2.368.556,95zł. 

Polecamy