UE bip projekty unijne FB

Dotacja na nasadzenia drzew miododajnych W 2022 roku

LOGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Informujemy, iż po uprzednim złożeniu przez Gminę Wijewo wniosku o dofinansowanie, w dniu  29 listopada 2022 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę Nr XL/755/22  decyzję o przyznaniu Gminie Wijewo pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego, w zakresie  zakupu sadzonek drzew miododajnych w roku 2022, w wysokości 8 550,00 zł

Polecamy