UE bip projekty unijne FB

Obowiązki w zakresie umieszczania tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości

Grafika przedstawia tabliczkę z numerem domu i nazwą ulicy w Wijewie

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wijewo,

Przypominamy, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce tej oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Zachęcamy do stosowania powyżej zamieszczonego wzoru tabliczki, ponieważ ich ujednolicenie poprawi wizerunek całych ulic i miejscowości w naszej gminie. 

Te podstawowe zapisy wynikają z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.) i są bardzo ważne by prawidłowo odnaleźć miejsce do którego chcemy dotrzeć."

 

Polecamy