UE bip projekty unijne FB

Oferta pracy w Gminnym Ośrodku Kultury w Wijewie

Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie poszukuje osoby na stanowisko Animator Kultury.
Do zadań animatora/animatorki należeć będzie:

 • organizowanie i koordynowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych,
 • organizowanie i koordynowanie sekcji i kółek zainteresowań,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej i audiowizualnej wydarzeń, sekcji oraz kółek zainteresowań,
 • prowadzenie działań informacyjnych, reklamowych i promocyjnych GOK w Wijewie,
 • współredagowanie lokalnej gazety,
 • wykonywanie innych czynności związanych z funkcjonowaniem GOK w Wijewie zleconych przez Dyrektora GOK.

Oczekiwane kompetencje:

 • doświadczenie w organizowaniu wydarzeń, warsztatów i spotkań,
 • kreatywność, umiejętność nawiązywania relacji,
 • obsługa podstawowych programów wykorzystywanych w pracach biurowych (np. Word, Excel, PowerPoint).

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia lub umowy o pracę w wymiarze ok. 0,5 etatu,
 • możliwość rozwoju wiedzy i umiejętności,
 • możliwość realizowania własnych pomysłów związanych z kulturą, rekreacją i sportem.

Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie swojego CV i listu motywacyjnego na adres gok@wijewo.pl.

Polecamy