UE bip projekty unijne FB

Oficjalne otwarcie drogi wojewódzkiej 305 w Solcu

10 października 2023r pod salą wiejską w Solcu odbyło się oficjalne otwarcie drogi wojewódzkiej 305, w którym brał udział Wójt Gminy Wijewo Mieczysław Drożdżyński. Inwestycja o wartości 12,6 mln zł, z czego 5,7 mln zł stanowiło dofinansowanie z funduszy unijnych, zakończyła się sukcesem. Zakres prac objął między innymi budowę chodników, ścieżki pieszo-rowerowej, wzmocnienie i poszerzenie istniejącej konstrukcji nawierzchni, przebudowę oraz budowę przepustów, rowów, poboczy i zjazdów, budowę systemu odwodnienia, kanalizacji deszczowej. 
Na otwarciu nie zabrakło również Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Wojciecha Jankowiaka, Posła na Sejm RP Krzysztofa Paszyka, Wójta Gminy Przemęt Janusza Frackowiaka oraz Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Pawła Katarzyńskiego. 
Rozbudowa i remont drogi wojewódzkiej 305 na odcinku od  m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry w przeszłości napotkała drobne problemy i na jakiś czas prace zostały wstrzymane, ale oficjalnie remontu podjęła się firma COLAS Polska Sp. z o.o, która ukończyła prace właśnie 10 października 2023roku. 
Po uroczystym otwarciu wszyscy goście zostali zaproszeni do autobusu w celu sprawdzenia i podziwiania dobrze wykonanej drogi. 

 

Polecamy