UE bip projekty unijne FB

Oficjalne przekazania wozu strażackiego w Potrzebowie

Dnia 07.10.2023r o godz. 14:30 w Potrzebowie odbyła się piękna uroczystość z okazji oficjalnego przekazania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki MAN dla Ochotnicza Straż Pożarna w Potrzebowie. Wójt Gminy Wijewo Mieczysław Drożdżyński powitał wszystkich zaproszonych gości i podziękował za obecność.
Następnie głos zabrali zaproszeni goście: Sekretarz Stanu Kancelarii Rady Ministrów Jan Dziedziczak, Poseł na Sejm Tomasz Ławniczak, Poseł na Sejm Wiesław Szczepański, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Marek Sowa, Zastępca Wielkopolskiego Komendanta PSP Wojewódzkiego w Poznaniu Jarosław Zamelczyk, Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu Maciej Zdęga, Starosta Leszczyński Jarosław Wawrzyniak, Zastępca Komendanta PSP w Lesznie Paweł Plewa, Przewodniczący Rady Powiatu Leszczyńskiego Jan Szkudlarczyk, Komendant Gminny ZOSP RP Leszek Wolniczak.
Dziękujemy również za obecność Radnym Powiatowym oraz Radnym z Gminy Wijewo. 
Dla jednostki jest to ogromny krok do przodu. Ogromne podziękowania należą się również osobom, które przyczyniły się do tego sukcesu. 

Polecamy